GetAttachment.aspx


KMI - Structural Integration

KMI är själva behandlingsformen vi använder
som är baserad på anatomy trains och
Thomas Myers forskning.
KMI kommer från början från Rolfing
Structural integration men har genom
Thomas Myers blivit vidareutvecklat
till den unika behandlingsformen KMI.

Till skillnad från många andra behandlingsformer
så är KMI inte symptombaserat, utan man jobbar
systematiskt för att verkligen finna orskanen till
smärtan eller problemet i din kropp.

När du är klar med KMI protokollet så är målet att
du inte längre ska behöva gå i ändlösa behandlingar
för att din kropp ska fungera. Målet är att finna balans
i kroppen.