GetAttachment-6.aspx

Michael Jansson studerade direkt hos Thomas Myers, utvecklaren av KMI-structural Integration. Thomas Myers är också författaren av den revulotionerande boken ”Anatomy Trains,  Myofascial Meridians for movement and manual therapists”         
Michael är också lärare i strukturell anatomi, och föreläser både för Myers skola Kinesis inc.  i USA samt för Kinesis avdelning i Europa.
Han är också grundläggare av Verkstedet ledd og muskelklinikk, som han startade tillsammans men Monika Cock. Verkstedet ledd og muskelklinikk har 11 terapeuter.


I tillägg till sin KMI- Structural Integration utbildning i USA så har Michael studerat Visceral Manipulation i München på Münchner Gruppe für interdisziplinäre Behandlungsformen samt Osteopatiska release tekniker för Dr Alain Gehin och Kraniosakralterapi (Social Engagement Protokol) hos Stanley Rosenberg i Danmark.